اجرای شبکه لوله گذاری و جمع آوری کانال  خیابان چمران

لایحه شماره 11903/402 مورخ 1402/08/03 اجرای شبکه لوله گذاری و جمع آوری کانال  خیابان چمران بنا به درخواست های مکرر مردم  به جهت رفع مشکلات زیست محیطی ، تهیه نقشه های اجرایی و برآورد اولیه با اعتباری بالغ بر 41,661,288,807ریال به جهت اجرای پروژه ، پس از بحث و بررسی طبق نظریه کمیسیون عمرانی بلامانع است ، در جلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .