ادامه جلسه هماهنگی و بررسی‌ طرح ساماندهی بلوار امام خمینی (ره) با حضور مهندس سلمانی شهردار ، مهندس حیدری رئیس ، مهندس بیگدلو نایب رئیس ، رحیم لو ، علیان و ملایی عضو شورای اسلامی شهر اقبالیه ، مدیر عامل سازمان حمل و نقل ، مسئول و کارشناسان واحد عمرانی شهرداری و مشاوره طرح در سالن جلسات شهرداری برگزار شد.