دیدار مردمی مهندس سید علی پرپینچی جهت پیگیری و حل مشکلات آنها در دفتر شورای اسلامی شهر برگزار شد.