سومین جلسه بررسی تعرفه عوارض محلی سال 1403 با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و مسئول واحد درآمد شهرداری اقبالیه روز چهارشنبه 11 بهمن ماه در سالن جلسات شهرداری برگزار شد.