مذاکرات با شرکت آبفای قزوین جهت آبرسانی به باغ عمران

– لایحه شماره 19005,402 مورخ 29,11,1402  شفاف سازی بند2جلسه شماره 247 مورخ 26,10,1402 ، پیرو پیگیری معاونت محترم پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین براساس مطالبات […]

برگزاری مناقصه جهت اجرای اسکلت و سفت کاری سایت ساماندهی مشاغل مزاحم

لایحه شماره 18746,402 مورخ 26,11,1402  اجرای اسکلت و سفت کاری سایت ساماندهی مشاغل مزاحم و برآورد توسط مشاور مبلغ 116950989422  ریال ، واگذاری اجرا به پیمانکار […]

مساعدت مالی جهت نصب قفسه اتاق بازی کودکان مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر اقبالیه

لایحه شماره 18635,402 مورخ 24,11,1402  موضوع مساعدت مالی جهت نصب قفسه اتاق بازی کودکان مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر اقبالیه ، پرداخت مبلغ140000000 […]

برگزاری مناقصه تا پایان سال جاری ، عملیات اجرایی خدمات شهری

لایحه شماره 18295,402 مورخ 18,11,1402  ، با توجه به اینکه قرارداد رفت و روب ، جمع آوری ، بارگیری و حمل زباله سطح شهر در تاریخ […]

کمک به دبستان دخترانه شهدای بانک ملی شهر اقبالیه جهت برگزاری مراسم جشن تکلیف

لایحه شماره 17667,402 مورخ 10,11,1402 به پیوست تصویر درخواست مدیریت دبستان دخترانه شهدای بانک ملی شهر اقبالیه موضوع پرداخت مبلغ 30000000ریال از محل ردیف شماره 150208 […]

برگزاری مراسم محفل انس با قرآن کریم

لایحه شماره 17357,402 مورخ 01,11,1402 به پیوست تصویر نامه امام جمعه محترم شهر اقبالیه موضوع پرداخت مبلغ 100000000 ریال از محل ردیف شماره 150208 بودجه سال […]

نرخ کرایه سرویس مدارس جهت تردد از شهر اقبالیه به قزوین و بلعکس در سال تحصیلی 1403-1402

لایحه شماره 2364,402 مورخ 22,09,1402  نرخ کرایه سرویس مدارس جهت تردد از شهر اقبالیه به قزوین و بلعکس در سال تحصیلی 1403-1402 ، کرایه پیشنهادی سازمان […]

اجاره عرصه دکه های سطح شهر

با توجه به لایحه شماره 11673,402 مورخ 29,07,1402 اصلاحیه مصوبه بند 4 صورتجلسه شماره 221 مورخ 04,08,1402 در جلسه مورخ 17,10,1402 این شورا با موضوع اجاره […]