الحاق اراضی موسوم به یک هکتارربع ها و یک هکتارها به محدوده قانونی

لایحه شماره 1342,403 مورخ 04,02,1403  با عنایت به الحاق اراضی موسوم به یک هکتارربع ها و یک هکتارها به محدوده قانونی با نسبت 70 درصد سهم […]

خرید و حمل 25000 هزارتن مصالح آسفالت

لایحه شماره 1432,403 مورخ 05,02,1403  موضوع خرید و حمل 25000 هزارتن مصالح آسفالت با برآورد اولیه با هزینه ای بالغ بر 75000000000 ریال ، واگذاری اجرا […]

واگذاری اجرا پیاده روسازی خیابان امام خمینی ( ره )به پیمانکار واجدالشرایط از طریق برگزاری مناقصه عمومی

لایحه شماره 1242,403 مورخ 03,02,1403  موضوع پیاده روسازی خیابان امام خمینی ( ره ) با برآورد اولیه با هزینه ای بالغ بر97187707525   ریال ، واگذاری اجرا […]

واگذاری اجرا ترمیم و لکه گیری آسفالت سطح شهربه پیمانکار واجدالشرایط از طریق برگزاری مناقصه عمومی

لایحه شماره 1236,403 مورخ 03,02,1403  موضوع ترمیم و لکه گیری آسفالت سطح شهر با برآورد اولیه با هزینه ای بالغ بر18623264653 ریال ، واگذاری اجرا به […]

واگذاری اجرای اصلاح و بازسازی جداول خیابانهای سطح شهر به پیمانکار واجدالشرایط از طریق برگزاری مناقصه عمومی

لایحه شماره 1191,403 مورخ 03,02,1403  موضوع اصلاح و بازسازی جداول خیابانهای سطح شهر با برآورد اولیه با هزینه ای بالغ بر   25286734827  ریال ، واگذاری اجرا به […]

واگذاری اجرای سازه و سفت کاری سایت پسماند به پیمانکار واجدالشرایط از طریق برگزاری مناقصه عمومی

لایحه شماره 1189,403 مورخ 03,02,1403  موضوع اجرای سازه و سفت کاری سایت پسماند  با برآورد اولیه با هزینه ای بالغ بر  127312773568  ریال ، واگذاری اجرا […]

مساعدت مالی به مرکز خدمات بهزیستی + زندگی

ایحه شماره 421,403 مورخ 19,01,1403  موضوع مساعدت مالی به مرکز خدمات بهزیستی + زندگی با کد 1364 جهت برگزاری برنامه افطاری و اطعام مددجویان و نیازمندان […]

مساعدت مالی به هیات سوارکاری اقبالیه

لایحه شماره 409,402 مورخ 19,01,1403  موضوع مساعدت مالی به هیات سوارکاری اقبالیه جهت برگزاری همایش و شوی سواره به مناسبت عید سعید فطر در تاریخ 23,01,1403 […]