ارتباط با شورا

آدرس : استان قزوین، شهر اقبالیه، بلوار امام خمینی (ره)، مقابل پلیس راه، ساختمان سردار شهید اسماعیل عسگری
تلفن : 33426662 – 33422666 – 33421600 – (028)
کد پستی : 3417113545
ایمیل : info@shora-eghbalieh.ir