کمیسیون برنامه، بودجه، عمرانی و شهری

لایحه شماره 11903/402 مورخ 1402/08/03 اجرای شبکه لوله گذاری و جمع آوری کانال  خیابان چمران بنا به درخواست های مکرر مردم  به جهت رفع مشکلات زیست محیطی ، تهیه نقشه های اجرایی و برآورد اولیه با اعتباری بالغ بر 41,661,288,807ریال به جهت اجرای پروژه ، پس از بحث و بررسی طبق نظریه کمیسیون عمرانی بلامانع است ، در جلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .

1402-08-10

اجرای شبکه لوله گذاری و جمع آوری کانال  خیابان چمران

لایحه شماره 11903/402 مورخ 1402/08/03 اجرای شبکه لوله گذاری و جمع آوری کانال  خیابان چمران بنا به درخواست های مکرر مردم  به جهت رفع مشکلات زیست […]
1402-07-18

موضوع راه اندازی سامانه مودیان جهت خریدهای کارپردازی

لایحه شماره 10850/402 مورخ 15/07/1402 موضوع راه اندازی سامانه مودیان جهت خریدهای کارپردازی که ملزم به ارائه شناسه شهرداری بوده ، نیاز به افتتاح حساب و […]
1402-07-18

موضوع خرید چمن مصنوعی زمین فوتبال باغ عمران

لایحه شماره 10210/402 مورخ 01/07/1402 موضوع خرید چمن مصنوعی زمین فوتبال باغ عمران به صورت ترک تشریفات دلایل و مستندات مربوطه در این خصوص  ، 1-گروه […]
1402-07-18

موضوع برگزاری مزایده فروش 30 قطعه زمین با کاربری مسکونی در اراضی باغ عمران

لایحه شماره 10745/402 مورخ 12/07/1402 موضوع برگزاری مزایده فروش 30 قطعه زمین با کاربری مسکونی در اراضی باغ عمران ، در کمیته تخصصی درآمد شهرداری   با […]
1402-07-18

افزایش 15 % کرایه تاکسی خطی ، مینی بوس ها و آژانس ها

لایحه شماره 2067/402 مورخ 08/07/1402 موضوع افزایش  15 % کرایه تاکسی خطی ، مینی بوس ها و آژانس های تحت نظارت در سال 1402 برای 6 […]
1402-07-13

آماده سازی زمین های عزیزی

لایحه شماره 8054/402 مورخ 28/05/1402 آماده سازی زمین های عزیزی مبلغ 10/000/000/000 ریال صورت وضعیت قطعی ارائه شده از محل قرارداد شماره 6368 مورخ 07/06/1400 شرکت […]
1402-07-13

خرید یک دستگاه شاسی فوتون 6 تن طرح جدید

لایحه شماره 8247/402 مورخ 30/05/402  خرید یک دستگاه شاسی فوتون 6 تن طرح جدید M4 به همراه تجهیزات حمل زباله هاپردار قابل نصب روی شاسی 6 […]
1402-07-13

فروش 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در منطقه باغ عمران

لایحه شماره 7543/402 مورخ 18/05/402  موضوع فروش 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در منطقه باغ عمران ( قطعات 1و2و3و4و1724و1725و1726و1727 ) جهت پرداخت دیون عمرانی […]
1402-07-13

حسابرسی فی مابین شهرداری و موسسه حسابرسی قواعد ( حسابداران رسمی )

لایحه شماره 7497/402 مورخ 17/04/402 موضوع قرار داد حسابرسی فی مابین شهرداری و موسسه حسابرسی قواعد ( حسابداران رسمی ) ، طبق مفاد بند ج ماده […]