سومین جلسه کمیته املاک شهرداری در خصوص بررسی و تفکیک اراضی و رسیدگی به پرونده های مردمی با حضور شهردار،رئیس و اعضای شورای اسلامی و همچنین اعضای کمیته املاک در سالن جلسات شهردارى برگزار شد.